Enviant la teva compra
Usem cookiesLlegir més    

Avís legal


Aquest lloc web és de Trama Serveis Generals S.L., amb NIF B63482848 i domicili al Passeig Sant Gervasi 8, entresòl 3, 08022 de Barcelona. La utilització per part de l'usuari dels serveis continguts en aquest web, així com la sol·licitud d'informació/reserves/comandes, implica íntegrament les següents condicions:

Propietat Intel·lectual i Industrial

El disseny del lloc web, els seus codis fonts i software del mateix pertanyen a Trama Serveis Generals S.L. i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Trama Serveis Generals S.L. és titular dels drets de propietat industrial, així com els logotips, marques, textos, imatges i altres signes distintius referits als continguts que s'hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d'aquesta empresa .

Tota la informació que es rep en aquest lloc web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Trama Serveis Generals S.L. de manera gratuïta. No s'ha d'enviar informació que no pugui ser tractada d'aquesta manera.

Trama Serveis Generals S.L. no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al lloc web. Trama Serveis Generals S.L. tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers que puguin estar vinculats o enllaçats des d'aquest lloc web.

Trama Serveis Generals S.L. es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del lloc web.

Trama Serveis Generals S.L. no serà responsable de l'ús que tercers facin de la informació publicada al lloc web, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades provocats per l'ús d’aquesta informació. No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI- CE, Trama Serveis Generals S.L. es compromet a la retirada o si escau bloqueig d'aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

Tampoc l'empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del software instal·lat a l'ordinador de l'internauta. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l'usuari es connecti a internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web.

Trama Serveis Generals S.L no contracta en cap cas amb l'usuari sinó que únicament actua com a mediador facilitant l'accés a terceres empreses, el que es deriva de la pròpia naturalesa d'Internet i els serveis prestats. La informació sobre aquests serveis continguda al lloc web és mera publicitat i informació, no hi ha en cap cas oferta contractual per part de Trama Serveis Generals S.L. L'usuari contracta únicament amb les empreses a les que sol·licita el servei o enllaça sense que existeixi relació contractual o gestió per part de Trama Serveis Generals S.L.

Trama Serveis Generals S.L no assumeix cap responsabilitat pels productes venuts o pels serveis prestats per tals empreses, ni tampoc per l'exacte i degut compliment d'aquests serveis o contractes. Trama Serveis Generals S.L no pot controlar i, per tant, no es responsabilitza que les empreses col·laboradores compleixin amb les seves obligacions legals.

Trama Serveis Generals S.L tampoc es responsabilitza de la informació que l'usuari o qualsevol tercer dipositi en aquest lloc web, ni dels perjudicis que aquesta informació causin a altres usuaris. Per tant, aquest lloc web podrà amb llibertat de criteri denegar i fins i tot retirar qualsevol informació que pogués atemptar contra les referides disposicions legals i qualsevol altra, fins i tot a la moral i als costums establerts.

Es prohibeix la reproducció total o parcial, encara citant la font, dels continguts publicats en aquest lloc web sense el consentiment escrit de Trama Serveis Generals S.L. La infracció serà perseguida per via civil i penal, amb exigència d'indemnització pels danys i perjudicis que se'n puguin derivar.

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest lloc web, serà la llei espanyola.

Política de privacitat i Política de cookies

Li recordem que l'accés i l'ús del lloc web, implica que accepta la nostra Política de privacitat així com la nostra Política de cookies